Vs code .csv file read nahi kar raha

Vs code api-scrip-master. CSV read nahi kar pa ra ha hai to solution kya kare file not found ka massage aa raha hai aur file Sahi path me raha hai